حریم خصوصی سیاست

سیاست حفظ حریم خصوصی ZoodMall Pro

ملاحظات مربوط به حق نشر

 1. حق نشر، حق ایجاد پایگاه داده یا حقوق مشابه در کلیه مطالب ارائه شده در وب سایت و یا اپلیکیشن گوشی همراه ZoodMall Pro (که مجموعا «وب سایت» نامیده می شود)، شامل تصاویر گرافیکی، متون، ویدئو کلیپ ها، تصاویر باز تولید شده از مستندات، صداها، تصاویر نمایشی و دیگر فایل ها، در مالکیت، کنترل و تحت مجوز ZoodMall Pro یا وابسته به آن بوده و تحت پوشش و حمایت قانون حق نشر، علامت تجاری، حق مالکیت معنوی و دیگر حقوق اختصاصی می باشد، مگر آنکه غیر از این صراحتاً بیان شده باشد.
 2. شما از اجازه محدودی جهت نمایش، چاپ یا دانلود چکیده های مطالب از این صفحات برای استفاده شخصی غیر تجاری و غیرانتفاعی خود برخوردارید و مجاز به استفاده تجاری از هیچ یک از مطالب این سایت به هر نحو نمی باشید.
 3. ذخیره هرگونه کپی از صفحات وب سایت در دیسک یا هر سیستم یا ابزار حافظه دیگر باید صرفا به هدف مشاهده های بعدی یا چاپ چکیده ها برای استفاده شخصی باشد.
 4. شما نمی توانید بطور مستقیم یا غیرمستقیم، مثلا از طریق استفاده از یک برنامه، با دانلود و ذخیره کلی یا جزئی از صفحات این وب سایت بدون دریافت رضایت کتبی قبلی ما که در آن صراحتاً و طی یک توافق نامه مکتوب به شما اجازه و اختیار داده شده، اقدام به ایجاد پایگاه داده ها به هر شکل الکترونیک یا هر طریق دیگر نمایید.
 5. باز تولید، انتقال یا ذخیره هر بخشی از این وب سایت در وب سایت دیگر، بدون اجازه قبلی ما غیرمجاز می باشد. همچنین نشر هر یک از صفحات این وب سایت یا بخشی از آن ها به هر شکل الکترونیک یا غیرالکترونیک یا استفاده در سیستم یا خدمات الکترونیک خصوصی یا عمومی غیر مجاز می باشد.
 6. ما از دادن لینک به صفحه اصلی وب سایت مان استقبال می کنیم، ولی جهت استفاده از نام، لوگو یا لینک سایت ما، اجازه کتبی قبلی الزامی است. لطفا در این خصوص با ما تماس بگیرید. هیچ لینک عمیق یا فریمینگ بدون توافق نامه قبلی مجاز نمی باشد. شرکت ما حق لغو این اجازه را در هر زمان برای خود محفوظ می دارد.
 7. اصلاح، بازنشر، توزیع، بازتولید، تطبیق یا تغییر هر یک از متریال های این وب سایت یا استفاده از مطالب این وب سایت جهت ارائه عمومی و یا هرگونه استفاده تجاری از مطالب این وب سایت بدون رضایت کتبی قبلی ما مجاز نمی باشد.
 8. اجازه اعطا شده بطور خودکار با نقض هریک از شرایط فوق یا دیگر شرایط و ضوابط مربوط به این وب سایت فسخ و لغو می گردد.
 9. هیچ بخشی از وب سایت و ازجمله استفاده شما از خدمات آن، بمنزله اعطای مجوز یا امتیاز استفاده از حق مالکیت معنوی یا دیگر حقوق اختصاصی مالکین و گردانندگان ZoodMall Pro، وابستگان آن یا سایر اشخاص ثالث، تلقی نمی گردد، چه بطور ضمنی یا غیرضمنی القا شده باشد، مگر آنکه صراحتاً بیان شود.

سلب مسئولیت

محتوای این وب سایت تابع موارد ذیل می باشد:

 1. محتوای سایت تنها جهت ارائه اطلاعات کلی یا استفاده مشتریان (همانگونه که اشاره شد) می باشد.
 2. اطلاعات این صفحه و وب سایت متناوباً به روز می گردد. اما شرکت بدینوسیله هر گونه ضمانت (صریح یا ضمنی) کیفیت، دقت، کارآرایی، کامل بودن، عملکرد و مناسب بودن اطلاعات برای هدف خاصی را از این صفحه، وب سایت یا هر یک از مطالب آن، شامل (و نه محدود به) استعلام قیمت یا بازنمایی غیرجعلی در وب سایت از خود سلب می نماید.
 3. شرکت بابت پرداخت هرگونه غرامت (شامل و نه محدود به غرامت خسارات تبعی، از دست رفتن موقعیت ها یا پروژه های کسب و کار، یا زیان در سود) که به هر نحو مرتبط با قرارداد، اعمال جریمه یا بدلیل استفاده یا عدم توانایی در استفاده از وب سایت یا بخشی از مطالب و محتوای آن، یا بر اثر هرگونه اقدام یا عدم اقدام منتج از استفاده از وب سایت یا مطالب آن ناشی شده باشد، مسئولیتی نمی پذیرد. در هرصورت، تعهد شرکت بابت پرداخت کلیه غرامات و خسارات (شامل غفلت) تحت هیچ شرایط بیش از مبلغ احتمالی پرداختی شما برای دسترسی به وب سایت نخواهد بود.
 4. این وب سایت دربردارنده متریالی در قالب اطلاعات، استعلام قیمت یا بازنمایی هایی است که توسط اشخاص ثالث ارائه شده و در قبال محتوا یا صحت این مطالب هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد، همچنین شرکت به موجب محتوای وب سایت در خصوص دسترسی تضمینی به هریک از خدمات تبلیغی، هیچگونه تعهدی را نمی پذیرد.
 5. ما هیچ ضمانتی نمی کنیم که محتوای این وب سایت فاقد هر گونه آلودگی ویروسی یا غیره با ویژگی های آلوده کننده یا مخرب باشد و مسئولیتی در این زمینه نداریم.
 6. کلیه مسئولیت ها شامل هرگونه شرایط ضمنی تا حداکثر مجاز قانونی فاقد هرگونه تضمین می باشد چرا که محتوای این وب سایت با شرایط «همانگونه که هست» می باشد. شرکت حق تغییر کلیه محتوای این وب سایت را در هر زمان بدون اطلاع قبلی به شما برای خود محفوظ می دارد.

قانون کشور سوئیس و صلاحیت انحصاری موسسه داوری اتاق های بازرگانی سوئیس (محل داوری ژنو، سوئیس بوده؛ و داوری مطابق با قوانین داوری بین المللی کشور سوئیس ۲۰۱۲ مصوب موسسه داوری اتاق های بازرگانی سوئیس؛ و تنها با یک داور منتخب موسسه داوری اتاق های بازرگانی سوئیس برگزار می گردد) نسبت به محتوای این وب سایت اعمال می گردد. چنانچه شما با قانون حاکم یا شرایط مذکور موافق نیستید لطفا از این وب سایت استفاده ننمایید.

سیاست امنیت اطلاعات

امنیت فیزیکی در ارتباط با اطلاعات و داده های شخصی که در سیستم خدمات رسانی قرارگرفته توسط ما کنترل می شود و دسترسی به این وب سایت، ساختمان ها، اتاق های کامپیوتر، میزهای دفتری، حوزه های فنی، تجهیزات و دیگر بخش هایی که دسترسی غیرمجاز افراد به آنها می تواند امنیت ما را به مخاطره بیاندازد محدود می نماییم.

کلیه اطلاعات اختصاصی یا محرمانه، شامل اطلاعات شخصی، در حافظه کامپیوترها قرارگرفته و ذخیره شده و هرگونه اطلاعاتی که در فایل های دستی ذخیره شده قفل شده و ایمن می باشد.

دسترسی به اطلاعات و داده های شخصی شامل رویه های موجود در اعطای اختیار و احراز صلاحیت کاربرها و همینطور کنترل های نرم افزاری جهت محدود نمودن دسترسی ها و تکنیک های حفظ داده ها مانند رمزگذاری اطلاعات را کنترل می کنیم.

با برقراری طرح تداوم کسب و کار بعنوان یک طرح احتمالی، شرکت ما بخش ها و دارایی های کسب و کار خود (شامل اطلاعات شخصی) را که باید در زمان بلایا حفظ شوند، شناسایی کرده و رویه هایی برای محافظت و بازیابی آنها در صورت لزوم تهیه و تنظیم می کنیم.

در ارتباط با شناسایی و بررسی نقض امنیت در محل وقوع آنها، از سیستم های کنترل در محل برخورداریم که به ما در خصوص نقض امنیت اخطار می دهد. تلاش ما رسیدگی به هرگونه نقض امنیت است.

شرکت نمی تواند امنیت اطلاعات شخصی یا داده هایی که در اختیار شرکت قرار گرفته یا توسط شرکت جمع آوری شده را تضمین نماید.

سیاست حفظ حریم خصوصی و بیانیه حفاظت از اطلاعات

شرکت ما قویاً نسبت به حفظ حریم خصوصی آنلاین شما متعهد بوده و در همین راستا، با اقدامات حفاظتی خود اطلاعات شخصی که از سوی شما در اختیار ما قرار گرفته را حفظ می نماییم. همچنین اقدامات بیشتری را بکار می گیریم تا با بیانیه مرتبط با آنچه می توانیم با اطلاعات شخصی که از شما بدست می آوریم انجام دهیم در مطابقت باشد.

شرکت ما در مطابقت با کلیه تعهداتی که بموجب قوانین اجرایی ایجاد می گردد عمل کرده و به این مطابقت با تعهدات ادامه خواهد داد. ما رضایت شما را در پردازش اطلاعاتتان جلب خواهیم نمود.

با این سیاست حفظ حریم خصوصی هیچگونه حقوق قراردادی یا حقوق و تعهدات قانونی دیگری برای شما یا ما ایجاد نمی شود و به این هدف تدوین نشده است.

شما می توانید با ارائه گاه به گاه اطلاعات خود که ممکن است مورد درخواست یا استفاده ما با هدف ارائه هرگونه خدمات درخواستی شما باشد، به ما کمک کنید. اطلاعات ثبتی که شما در اختیار ما قرار می دهید ممکن است جهت استفاده از خدمات یا وب سایت مورد نیاز باشد.

ما این اطلاعات و داده ها را ذخیره کرده و از آنها جهت ارتباط با شما، ارائه جزئیات بیشتر خدمات به شما و یا استفاده عادی، ارائه خدمات و بهبود وب سایت استفاده می کنیم مگر آنکه شما از ما بخواهید که از آنها استفاده نکنیم.

اطلاعات ثبت نامی ارائه شده از سوی شما برای استفاده از خدمات یا وب سایت لازم خواهند بود. این اطلاعات و داده ها را ذخیره خواهیم کرد و از آن ها برای تماس با شما، ارائه جزئیات بیشتر در مورد خدمات و به هر صورت دیگری برای کاربرد معمول، ارائه خدمات و بهبود وب سایت استفاده خواهیم کرد، مگر اینکه طور دیگری از ما بخواهید.

این اطلاعات ممکن است در اختیار اشخاص ثالث قرار گیرد تا شما بتوانید به بخش های دارای محدودیت وب سایت دسترسی داشته باشید و امکان دریافت اطلاعاتی که درخواست ارسال آنها را با پست نموده اید و دریافت خدمات بخصوص برای شما فراهم گردد.

با استفاده از کوکی ها ما می توانیم اطلاعات شما را ذخیره و ردیابی کنیم. این امر به ما در سنجش میزان اثربخشی تبلیغات بنری و ارائه تحلیل دقیق تر از فعالیت وب سایت کمک می نماید. یک کوکی اطلاعات مختصری است که از یک سرور به شما ارسال می گردد و در کامپیوتر شما ذخیره می گردد.

ما کلیه اقدامات لازم و مناسب را جهت حفظ اطلاعات و داده های شخصی شما بکار گرفته و برای تداوم این اقدامات تلاش می کنیم. اما نمی توانیم امنیت هرگونه اطلاعات و داده شخصی که توسط شما بصورت آنلاین افشا می گردد را با توجه به ماهیت اینترنت تضمین کنیم. استفاده از فن آوری رمزگذاری که گاه به گاه انجام می گردد به حفظ هرگونه اطلاعات و داده ای که شما ارائه می دهید کمک می نماید. در هرصورت، شما نیز با پیامدهای ذاتی امنیتی افشای اطلاعات در اینترنت موافقید و می پذیرید که ما را مسئول هرگونه نقض امنیت ندانید مگر آنکه این نقض امنیت ناشی از مسامحه یا بی توجهی عمدی به تعهدات پیش فرض ما به موجب قوانین مربوطه باشد.

در هر زمان، چنانچه نگرانید که اطلاعات شما نزد ما اطلاعات ناصحیح می باشد، لطفا حتما با ما تماس بگیرید تا جهت اصلاح این اطلاعات اقدام کنیم.

شرایط و ضوابط

شرایط فروش ZOODMALL PRO

این شرایط فروش استاندارد (شرایط فروش) سندی الکترونیکی به شکل قراردادی الکترونیکی است. این شرایط فروش به هیچ گونه امضای واقعی، الکترونیکی یا دیجیتال نیاز ندارند.

این شرایط فروش، سند قانونی الزام آوری بین خریدار و فروشنده است که به موجب آن فروشنده با ارائه فهرست کالاها در وب سایت، پیشنهاد فروش آن ها را می دهد و خریدار با موافقت برای خرید کالای پیشنهاد شده در وب سایت، این پیشنهاد فروشنده را می پذیرد. این شرایط فروش برای فروشنده در مورد تبلیغات، نمایش فروش و ایجاد فهرست کالا در اپلیکشن مؤثر و الزام آور است و برای خریدار در مورد توافق خریدار با خرید کالاهای فهرست شده توسط فروشنده، مؤثر و الزام آور است.

در این شرایط فروش، کاربر (اعم از کاربر مهمان یا کاربر ثبت شده) که کالاهای (تعریف شده در زیر) مختلف را از فروشنده روی وب سایت ZoodMall Pro واقع در pro.zoodmall.com/af و اپلیکیشن موبایل به نام و سبک ZoodMall Pro (که در مجموع وب سایت نام دارد) خریداری می کند، خریدار نامیده می شود و فروشنده فردی یا هر موجودیت حقوقی است که کالاها را از طریق وب سایت برای خریدار فهرست، تبلیغ، عرضه، ارائه برای فروش، قابل دسترس، بازاریابی کرده ، می فروشد و تحویل می دهد (که فروشنده نامیده می شود). این شرایط فروش، علاوه بر سایر موارد، شرایط پیشنهاد فروش/فروش، قبول پیشنهاد فروش از سوی خریدار و خرید اجناس و خدمات (کالاها) از طریق وب سایت از فروشنده را توضیح می دهد. این شرایط فروش شامل بیانیه ها و سلب مسئولیت های خاصی نیز هست که ZoodMall Pro وضع کرده و برای خریدار و فروشنده الزام آور خواهند بود. گاهی فروشنده و خریدار هر دو مجموعاً شما همراه با گونه های دستوری و اصطلاحات هم ریشه اش، نامیده می شوند.

لطفاً قبل از فهرست کردن هر کالا یا قبل از خرید هر کالایی، این شرایط فروش را با دقت مطالعه فرمایید. این شرایط فروش در کنار موافقت نامه ها، مفاد، خط مشی حفظ حریم خصوصی، شرایط استفاده و سایر خط مشی های وب سایت وجود دارند. فروشنده می تواند شرایط اضافی یا مفاد و شرایط متعارض فروش را در فهرست بندی کالا یا شرح کالا در زمان در دسترس قرار دادن آن ها در وب سایت بگنجاند (شرایط فروش اضافی). در صورت وجود هر گونه تعارضی بین این شرایط فروش و شرایط فروش اضافی، در حد تعارض مزبور و متناسب با آن فروش، شرایط فروش اضافی اولویت خواهد داشت. اگر فروشنده ای با این شرایط فروش موافق نیست لطفاً فهرست یا پیشنهادی برای فروش کالا در وب سایت نگذارد و اگر خریداری با این شرایط فروش و شرایط فروش اضافی موافق نیست، لطفاً اقدام به خرید هیچ یک از کالاهای فهرست شده در اپلیکیشن نکند.

این شرایط فروش به صورت دوره ای بازنگری می شود و در نتیجه از خریداران و فروشندگان، هردو، تقاضا می شود که گاه گاهی قبل از فهرست بندی کالا یا قبل از اقدام به خرید کالاها، این شرایط فروش را با دقت مطالعه فرمایند. شرایط فروش بازنگری شده بر روی وب سایت قابل دسترس می باشد.

از شما درخواست می شود که مرتباً از وب سایت بازدید کنید تا جدیدترین شرایط فروش را مشاهده بفرمایید. بررسی دوره ای این شرایط فروش در مورد تغییرات بر عهده شماست و خریدار باید شرایط فروش اضافی فروشنده را نیز در فهرست بندی کالا بررسی کند. شاید از شما خواسته شود که قبل از ادامه استفاده از وب سایت و خدمات مربوطه، رضایت خود را از هر به روزرسانی به روشی خاص اعلام کنید. در صورت عدم درخواست برای اعلام رضایت، ادامه استفاده شما از وب سایت پس از اعمال تغییرات و اصلاحات مزبور در وب سایت یا این شرایط فروش به منزله ی قبول این تغییرات و اصلاحات از سوی شما قلمداد خواهد شد.

 1. پیشنهاد و قبول کالا

  1. در اینجا، فروشنده پیشنهادی برای فروش کالاهای فهرست شده توسط فروشنده در اپلیکشن ارائه می دهد و خریدار با قبول خرید کالاهای فهرست شده توسط فروشنده در اینجا، پیشنهاد فروش فروشنده را قبول می کند. متعاقباً، قرارداد فروش کالا، قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است. ZoodMall Pro، شخص ثالث ذینفع از این قرارداد دو طرفه نیست. خریدار درک کرده و موافقت می کند که پیشنهاد فروش کالا از سوی فروشنده، پیشنهادی مطلق و قطعی نیست. پیشنهاد فروش مزبور از سوی فروشنده، در معرض انکار فروشنده در هر زمانی قبل از تحویل کالا به خریدار و بدون هیچ گونه تعهدی برای تعیین تکلیف یا ارائه دلیل برای انکار مزبور و بدون نیاز به رضایت خریدار یا هیچ گونه تعهدی در قبال خریدار، قرار دارد. فروشنده و خریدار درک کرده و موافقت می کنند که ZoodMall Pro حق فسخ هر معامله فروش، فهرست بندی یا قبول را (الف) به هر دلیلی بر اساس موافقت نامه فروشنده، این شرایط فروش، شرایط استفاده از اپلیکشن، خط مشی حفظ حریم خصوصی یا به موجب هر قرارداد یا خط مشی دیگری بین ZoodMall Pro از یک طرف و فروشنده یا خریدار از طرف دیگر؛ یا (ب) به موجب حکم یا دستوری از مرجع قانونی، شبه قضایی یا قضایی، دارد.
 2. کالا(ها)

  1. ZoodMall Pro به حقوق مالکیت فکری تمام موجودیت ها نیز احترام می گذارد. اگر بر این باورید که حقوق مالکیت فکری شما به هر طریقی نقض شده است، لطفاً اطلاعیه نقض مالکیت فکری ("اطلاعیه نقض IP") را ارسال بفرمایید. لطفاً اطلاعیه نقض IP تکمیل را از طریق ایمیل برای ما بفرستید.
  2. قابلیت دسترسی به کالای پیشنهادی برای فروش ممکن است بدون اطلاع، قبل از خرید کالا توسط خریدار، تغییر کند. با این حال، ممکن است تحت شرایطی کالا برای تحویل به خریدار پس از تراکنش خرید، موجود نباشد. در این صورت، فروشنده می تواند بدون هیچ گونه ارجاعی به خریدار و بدون هیچ گونه تعهدی برای فروشنده یا خریدار، معامله خرید را فسخ کند یا به ZoodMall Pro دستور فسخ معامله را بدهد. اگر سفارش خریدار به این صورت فسخ شود، پس از پردازش پرداخت، همان مبلغ به حساب بانکی معرفی شده توسط خریدار یا به ابزار پرداخت خریدار یا هر حساب ابزار پرداخت از پیش پرداخت شده ی خریدار واریز/باز گردانده خواهد شد. ZoodMall Pro برای تعیین روش بازگرداندن وجه از میان روش های فوق، اختیار تام دارد.
  3. درمورد فروش کالا توسط فروشنده به خریدار، فروشنده در اینجا به خریدار نشان داده و تضمین می دهد که:
   1. فروشنده حق دارد کالاها را در وب سایت یا از طریق آن به خریدار بفروشد.
   2. خریدار مالکیت تام کالاها را دارد و از آن برخوردار خواهد بود.
   3. کالاها فاقد هر گونه هزینه یا مخارج به نفع شخص ثالث خواهند بود؛
   4. خریدار حق دارد از کلیه ضمانت ها و سایر وثیقه های ارائه شده توسط سازنده یا فروشنده کالا برخوردار شود؛
   5. کالا باید با شرح و ویژگی های ارائه شده در وب سایت همخوانی داشته باشد.
   6. ضمانت فروشنده باید در مورد کلیه کالاها، حداقل به مدت 90 روز پس از خرید معتبر باشد.
 3. اطلاعات قیمت گذاری

  1. قیمت فروش کالا ممکن است بدون اطلاع قبل از خرید کالا از سوی خریدار، تغییر کند. قیمت فروش ارائه شده در وب سایت بر مبنای "همان گونه که هست" می باشد. ممکن است به دلایل فنی خطاهایی در قیمت فروش رخ بدهد که ZoodMall Pro در هر زمانی می تواند آن را اصلاح کند و قبول پیشنهاد فروش از سوی خریدار کالاها در مورد قیمت فروش خطادار، طبق نظر ZoodMall Pro، قبول معتبری نیست و ZoodMall Pro و یا فروشنده می توانند از تراکنش مزبور اجتناب کنند.
  2. کلیه قیمت ها در ZoodMall Pro مشمول هزینه حمل و نقل و و مالیات ها می شوند مگر اینکه طور دیگری اظهار شده باشد.
 4. تحویل کالا

  1. کالا از طریق عرضه کننده تدارکات منتخب ZoodMall Pro تحویل داده می شود. ریسک هر گونه خسارت، زیان یا خرابی کالاها در طول مسیر یا تحویل یا در طول حمل و نقل بر عهده فروشنده است و خریدار ریسکی متحمل نمی شود. فروشنده نشان می دهد و تضمین می کند که کالاها بدون نقص تحویل داده می شوند و دقیقاً همان کالاهایی هستند که فروشنده در وب سایت فهرست و تبلیغ کرده و خریدار آن را خریده است و با کلیه توضیحات و خصوصیات ارائه شده در وب سایت مطابقت دارد.
  2. شاید مکان ها/ آدرس های خاصی باشند که عرضه کنندگان سرویس تدارکات قادر یا فروشنده قادر به سرویس دهی به آن ها نباشند. در چنین مواردی، خریدار نشانی ارسال دیگری ارائه می کند که عرضه کننده سرویس تدارکات یا فروشنده می توانند کالا را به آنجا تحویل دهند. پس از شروع ارسال کالا، خریدار نمی تواند محل را تغییر دهد.
  3. لطفاً توجه داشته باشید که زمان ترخیص ضمانت شده ای وجود ندارد و هر گونه اطلاعات در مورد زمان ترخیص صرفاً تقریبی است و نباید به آن اتکا کرد. بنابراین، زمان، اساس قرارداد دوطرفه بین خریدار و فروشند برای خرید و فروش کالا در یا از طریق وب سایت و اپلیکیشن نیست. با این حال، کالا در صورتی به خریدار تحویل داده می شود که خریدار هزینه خرید کالا را پرداخته باشد.
  4. خریدار ملزم به تحویل کالاهای خریداری شده خود در وضعیت قابل تحویل است. در صورتی که خریدار از قبول تحویل کالاهای سفارش شده خود امتناع یا سهل انگاری کند، خریدار برای این عدم قبول در قبال فروشنده و نیز برای زیان ناشی از هر گونه هزینه یا درآمدی که ZoodMall Pro و اشخاص ثالث آن در صورت تکمیل تحویل یا تراکنش از فروشنده دریافت می کردند، در قابل ZoodMall Pro مسئولیت خواهد داشت. خریدار تأیید می کند که خسارات یا زیان های مزبور به ZoodMall Pro و اشخاص ثالث آن، برآیندی یا غیر مستقیم نیستند.
  5. مالکیت کالاها و سایر حقوق و منافع موجود در کالاها باید در زمان تحویل کالا و پس از پرداخت کل هزینه کالا، از فروشنده به خریدار انتقال یابند. در زمان تحویل، فرض می شود که خریدار کالاها را قبول کرده است. در زمان تحویل کالا، ریسک زیان به خریدار منتقل می شود.
  6. دریافت مفروض: در صورتی که خریدار کالا را در حداکثر زمان تقریبی تحویل سفارش دریافت نکرد، باید بلافاصله ظرف 3 روز از تاریخ تقریبی تحویل مزبور با ZoodMall Pro تماس بگیرد، ZoodMall Pro نهایت تلاش خود را برای تعیین محل و تحویل کالا خواهد کرد. اگر ZoodMall Pro ظرف 3 روز از تاریخ تحویل مزبور، پیامی از خریدار دریافت نکند، فرض می شود که خریدار کالا را دریافت کرده است.
 5. سیاست استرداد کالاها

  1. با شکایت خریدار در مورد بازپرداخت یا تعویض کالا طبق سیاست استرداد ZoodMall Pro برخورد خواهد شد. با این حال، در صورت طرح شکایت های نادرست، بیهوده و بی اساس در مورد تحویل یا کیفیت کالاها، خریدار، واجد شرایط بازپرداخت یا تعویض نخواهد بود.
  2. قبل از قبول تحویل هر کالایی، خریدار باید کاملاً مطمئن شود که بسته بندی کالا خراب یا پاره نشده باشد.
  3. فرآیند پس دادن کالا بر اساس ماهیت و رسته کالا، تابع شرایط اضافی خواهد بود. شرایط اضافی مزبور ممکن است در وب سایت مشخص شده باشند یا در زمان خرید کالا، توسط فروشنده مطرح شده باشند.
  4. در صورتی که ZoodMall Pro با پس دادن کالا موافقت کند، بهای کالای مزبور، که در اصل طی قبول کالا توسط خریدار پرداخته شده است، یا به خریدار یا به حساب بانکی معرفی شده از سوی خریدار برای این منظور یا به ابزار پرداخت خریدار که از طریق آن پرداخت صورت گرفته است یا به هر حساب ابزار پرداخت از پیش پرداخت شده دیگری، بازپرداخت خواهد شد. ZoodMall Pro در تعیین روش واریز وجه از میان گزینه های فوق، اختیار تام دارد.
  5. اگر ZoodMall Pro از جانب فروشنده اجناس جایگزین را عرضه کند یا به خریدار بازپرداخت بدهد، اجناس مرجوعی یا قطعات آن ها جزء اموال فروشنده می شوند.
 6. لغو تراکنش/سفارش ها

  1. فسخ از سوی فروشنده: ممکن است سفارش های خاصی باشند که فروشنده قادر به قبول آن ها نباشد و حق دارد که مستقیماً یا با واسطه ZoodMall Pro، سفارش مزبور را فسخ کند. فروشنده به صلاحدید خود محق است که به هر دلیلی از قبول سفارش امتناع کرده یا آن را لغو کند. برخی از موقعیت هایی که می توانند منجر به لغو سفارش از سوی خریدار شوند، بدون محدودیت عبارتند از عدم دسترسی به کالا یا مقادیر سفارش شده ی خریدار یا بروز اشتباه یا خطا در اطلاعات مربوط به قیمت گذاری. همچنین ممکن است که فروشنده قبل از پردازش هر سفارشی، به وارسی ها یا اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد. تمامی موارد فسخ مذکور بدون نیاز ارجاع به خریدار و بدون هر گونه مسئولیتی برای ZoodMall Pro خواهند بود. اگر سفارش خریدار پس از انجام پرداخت فسخ شود، همان مبلغ به خریدار یا حساب بانکی معرفی شده برای این منظور یا به ابزار پرداختی که خریدار از طریق آن پرداخت صورت گرفته است یا به هر حساب پرداخت از پیش پرداخته دیگر خریدار واریز/بازپرداخت می شود. ZoodMall Pro در تعیین روش بازپرداخت از میان گزینه های فوق، اختیار تام دارد. در صورت ارائه کد تخفیفی از سوی ZoodMall Pro برای خرید کالا، مبلغ کد تخفیفی مذکور در صورت لغو سفارش، بازپرداخت نخواهد شد.
  2. فسخ از جانب خریدار: در صورت درخواست لغو سفارش، فروشنده حق دارد که به هر دلیلی درخواست لغو سفارش را قبول یا رد کند. به عنوان بخشی از رویه معمول کسب و کار، در صورتی که فروشنده اطلاعیه فسخ دریافت کند و سفارش پردازش نشده باشد، فروشنده می تواند سفارش را لغو کرده و کل مبلغ را ظرف زمان قابل قبولی به خرید پس بدهد. خریدار قادر به لغو سفارش هایی نیست که فروشنده پس از 8 ساعت از زمان ثبت سفارش، پردازش کرده است. خریدار موافقت می کند که با تصمیم اتخاذ شده فروشنده مخالفتی نخواهد داشت و تصمیم فروشنده در مورد لغو را خواهد پذیرفت.
  3. لغو از سوی ZoodMall Pro: ZoodMall Pro حق دارد که در هر زمانی و به هر دلیلی، سفارش ها را لغو کند. در صورت عدم پرداخت هزینه سفارش ظرف 3 روز پس از ثبت سفارش، ZoodMall Pro می تواند آن را لغو کند.
  4. کسر منافع بهره برداری شده توسط خریدار: در صورتی که خریدار از هر منفعتی تحت هر نوع بازاریابی یا تبلیغات ارائه شده توسط ZoodMall Pro در مورد کالایی بهره مند شود که خریدار یا فروشنده، سفارش آن را لغو کردند، خریدار موافقت کرده و به ZoodMall Pro اجازه می دهد که این منافع را از خریدار وصول کند یا آن ها را از هر گونه بازپرداخت به خریدار کسر کند.
 7. قانون حاکم

  1. این شرایط فروش تحت کنترل قوانین سوئیس بدون ارجاع به اصول تعارض قوانین است. کلیه ی تنازعات علیه ZoodMall Pro انحصاراً به داوری توسط یک داور منصوب از سوی مؤسسه داوری اتاق های بازرگانی سوئیس ارجاع داده می شوند. محل داوری شهر ژنو در سوئیس است. داوری بر طبق مقرارت داوری بین المللی سوئیس، 2012 مربوط به مؤسسه داوری اتاق های بازرگانی سوئیس صورت خواهد گرفت. تصمیم داور برای طرفین، قطعی و الزام آور خواهد بود.
  2. تصدیق می کنید که این شرایط فروش صرفاً به نفع شماست. برای منفعت شخص دیگر، به غیر از جانشینان شما و واگذاری های مجاز، نیست.
 8. ارتباطات

  در صورتی که هرگونه سؤال یا شکایتی دارید، لطفاً با گروه پشتیبانی ZoodMall Pro تماس بگیرید.
 9. سلب مسئولیت توسط ZoodMall Pro

  1. نقش ZoodMall Pro، نقش واسطه ای به شکل بازار آنلاین است و به مدیریت وب سایت برای قادر ساختن فروشنده به عرضه، تبلیغ، نمایش، ارائه و پیشنهاد فروش کالاها و قادر ساختن خریدار به خرید کالاهای پیشنهادی و سایر خدمات ضمنی در راستای تسهیل تراکنش ها بین فروشندگان و خریداران محدود می شود. همچنین، قرارداد فروش هر نوع کالا، قراردادی دوطرفه بین فروشنده و خریدار خواهد بود. تحت هیچ شرایطی ZoodMall Pro هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در مورد قرارداد مزبور نخواهد داشت و از هیچ عنوان مالکیتی در کالاها برخوردار نخواهد بود. عنوان مالکیتی در کالاها و سایر حقوق و منافع موجود در کالاها باید مستقیماً از فروشنده به خریدار انتقال یابند.
  2. ZoodMall Pro هیچ گونه کنترلی بر هر نوع کالای ( از جمله کاتالوگ های کالا و غیره) پیشنهادی توسط فروشندگان که از طریق وب سایت، اپلیکیشن یا هر سایت لینک شده ای قابل دسترسی ندارد، آن را تأیید نمی کند و مسئولیتی را در مورد آن بر عهده نمی گیرد. ZoodMall Pro هیچ گونه نیابت یا ضمانت از هر نوعی در مورد فروشنده یا هر شخص ثالث دیگری، کالاهایشان از جمله نیابت مربوط به معامله پذیری، تناسب کالا یا خدمات برای هدفی خاص و عدم نقض حقوق مالکیت فکری از سوی شخص ثالث ندارد و در این موارد مسئولیتی برعهده نمی گیرد. ریسک هر تراکنشی که خریدار با اشخاص ثالث مزبور دارد برعهده خود خریدار خواهد بود. کالاها تابع شرایط و مفاد فروشنده در مورد ضمانت، سرویس دهی، حفظ و نگهداری خواهند بود و ZoodMall Pro مسئولیتی در این مورد نمی پذیرد. همچنین ZoodMall Pro هیچ مسئولیتی در مورد کاربرد کالاها از سوی خریدار را برعهده نمی گیرد.
  3. ZoodMall Pro به طور خاصی هر گونه مسئولیت مربوط به هر گونه کالای غیرقانونی، متخلف، جعلی، کپی شده، ساختگی، معیوب یا تقلبی، نوسازی شده یا تاریخ گذشته که خریدار از فروشنده خریده است، را از خود سلب می کند و در صورتی که کالای خریداری شده یا بهره برداری شده ی خریدار از فروشنده دقیقاً با خصوصیات مشروح در سفارش تأیید خرید مطابقت نداشته باشد، ZoodMall Pro هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.
  4. ZoodMall Pro به هیچ وجه مسئولیت یا تعهدی در قبال پیشنهاد فروش یا فروش کالا توسط فروشنده، تحویل آن، شرایط ضمانت (در صورت وجود) مربوط به کالا و پس دادن، بازپرداخت یا فسخ خرید هر کالایی را نخواهد داشت.
  5. ZoodMall Pro ضمانت نمی کند که قیمت فروش ارائه شده از سوی فروشنده کالا، درست، مناسب و معتبر باشد. هر گونه خطا در قیمت خرید فقط به فروشنده نسبت داده می شود و نه به ZoodMall Pro. قیمت ها، شرح کالا و قابلیت دسترسی به کالا جزء مسئولیت های فروشنده به شمار می روند.
  6. خریدار صریحاً تأیید می کند که در صورت فروش کالای معیوب، فروشنده مسئول هر گونه دعوی خریدار در مورد کالای معیوب خواهد بود و در این مورد ZoodMall Pro به هیچ وجه مسئولیتی نخواهد داشت.
  7. ZoodMall Pro مسئولیتی در مورد عدم دسترسی به کالا، تحویل مستقیم کالا توسط فروشنده و نصب کالا در صورت نیاز، نخواهد داشت.

شرایط استفاده ZoodMall Pro

این شرایط استفاده وب سایت («شرایط استفاده») یک ثبت الکترونیکی در قالب قرارداد الکترونیکی است. این شرایط کاربری مستلزم هیچکونه امضای فیزیکی، الکترونیک یا دیجیتال نمی باشد.

این شرایط استفاده یک سند الزام آور حقوقی میان کاربر و ZoodMall Pro (هر دو ذیلا تعریف شده) می باشد. این شرایط استفاده با پذیرش سند توسط شما (مستقیما یا غیرمستقیم در قالب الکترونیک یا بواسطه یک ثبت الکترونیکی) مؤثر و قابل اجرا می گردد و رابطه میان کاربر و ZoodMall Pro را جهت استفاده از وب سایت (ذیلا تعریف شده) کنترل می نماید.

این شرایط استفاده از وب سایت که در Pro.ZoodMall.af و اپلیکیشن تلفن همراه تحت عنوان "ZoodMall Pro" (به انضمام وب سایت) قرار دارد، فی ما بین "ZoodMall Pro" یا "ما" یا "به ما" یا "مال ما" ) و کاربران مهمان یا کاربران ثبت شده ی وب سایت (که از این پس "شما" یا "مال شما" یا "خودتان" یا "کاربر" نامیده می شود) است و شرایطی را توصیف می کند که در آن ZoodMall Pro برای شما امکان دسترسی به وب سایت یا سایر خدمات ضمنی و فرعی آن ("خدمات") را فراهم می کند.

لطفاً قبل از ثبت نام و استفاده از وب سایت یا دسترسی به هر یک از مطالب، اطلاعات یا خدمات از طریق وب سایت، این شرایط استفاده را به دقت مطالعه فرمایید. چنانچه با شرایط مندرج موافق نیستید، از این وب سایت استفاده نکنید.

چنانچه به اپلیکیشن گوشی همراه ZoodMall Pro دسترسی پیدا می کنید یا از طریق اپلیکیشن گوشی همراه ZoodMall Pro به خدمات دسترسی پیدا می کنید، ضمن اینکه این شرایط کاربری شامل این گونه استفاده می گردد، ممکن است شرایط بیشتری (مانند شرایط وضع شده گاه به گاه توسط فروشگاه های اپلیکیشن گوشی همراه از قبیل Apple iTunes و Android play store، Microsoft store) وجود داشته باشند که استفاده از اپلیکیشن گوشی همراه را کنترل خواهد نمود. این شرایط اضافی تا جایی که قابل اعمال باشند بدین ترتیب در صورت رجوع بخشی از شرایط کاربری تلقی می گردند.

 1. کلیات

  1. ZoodMall Pro واسطه ای در قالب یک بازار آنلاین است و محدود به مدیریت وب سایت می باشد تا امکان نمایش، تبلیغ، بازنمایی، در دسترس قراردهی و پیشنهاد فروش کالاها را برای فروشنده و امکان خرید کالاهای پیشنهادی («کالاها»)، و دیگر خدمات مرتبط («خدمات») شامل استفاده از وب سایت توسط کاربر را برای خریدار ایجاد نماید.
  2. این شرایط استفاده مشمول نسخه های بازبینی شده ZoodMall Pro در هر زمان می باشند و بنابراین از کاربران درخواست می گردد تا به دقت این شرایط کاربری را متناوباً پیش از استفاده از وب سایت مطالعه نمایند. شرایط کاربری بازبینی شده در وب سایت قابل دسترسی خواهند بود. لطفا مرتباً از وب سایت بازدید نمایید تا از آخرین شرایط اصلاحی مطلع گردید. بازبینی منظم تغییرات در شرایط استفاده مسئولیت شما خواهد بود. ممکن است ZoodMall Pro به شیوه ای مشخص قبل از استفاده بیشتر از وب سایت یا خدمات، رضایت مستقیم یا غیر مستقیم شما را درخصوص هرگونه بروز رسانی مطالبه نماید. در صورت عدم درخواست چنین رضایت جداگانه ای، ادامه استفاده شما از وب سایت و/یا خدمات پس از تغییرات مذکوربه منزله پذیرش این تغییرات از جانب شما تلقی می گردد.
 2. خدمات

  1. وب سایت ZoodMall Pro یک پلتفورم الکترونیک در قالب یک بازار الکترونیک بوده و واسطه ای است که الف) پلتفورمی را در اختیار کاربران (که فروشندگان می باشند) جهت تبلیغات، نمایش، در دسترس قراردهی و پیشنهاد کالاهای مختلف برای فروش به دیگر کاربران (که خریداران/مشتریان می باشند) قرار می دهد؛ و ب) پلتفومی را برای دیگر کاربران (خریداران/مشتریان) جهت پذیرش پیشنهاد فروش محصولات توسط فروشندگان در وب سایت و انجام پرداخت ها به فروشندگان بابت خرید محصولات فراهم می سازد؛ و ج) خدماتی را جهت تسهیل تعامل تجاری فروشندگان و خریداران در محل وب سایت فراهم می آورد؛ و د) خدمات تابع و فرعی مربوطه دیگر را ارائه می دهد. این خدمات به کاربران از طرق مختلف از قبیل صدور بن ها و کالابرگ ها پیشنهاد می شود که کاربران می توانند از آنها برای خرید انواع محصولات استفاده نمایند.
 3. شرایط استفاده

  1. این خدمات برای افراد زیر سن قانونی هجده (۱۸) سال یا کاربرانی که توسط ZoodMall Pro به هردلیل از سیستم ZoodMall Pro حذف شده یا در وضعیت تعلیق قرار گرفته اند، قابل دسترسی نمی باشد. چنانچه شما براساس جمله فوق واجد شرایط شناخته نشوید، اجازه دسترسی به خدمات یا استفاده از وب سایت را نخواهید داشت. شما متعهد می گردید که دارای سن قانونی جهت تشکیل یک قرارداد الزام آور می باشید و از دریافت خدمات بموجب قوانین اجرایی منع نشده اید. باتوجه به مراتب فوق، درصورتیکه زیر ۱۸ سال می باشید، لطفا کلیه شرایط کاربری را همراه با ولی یا سرپرست قانونی خود مطالعه کنید و در این صورت این شرایط کاربری بمنزله قرارداد میان ZoodMall Pro و ولی یا سرپرست قانونی شما تلقی می گردد و تا جایی که طبق قوانین اجرایی مجاز باشد برای شما قابل اجرا می باشد.
  2. ZoodMall Pro حق رد دسترسی کاربران جدید جهت استفاده از خدمات پیشنهادی در وب سایت یا خاتمه دسترسی اعطا شده به کاربران موجود را در هر زمان بدون استناد به هر دلیل برای خود محفوظ می دارد.
  3. شما نباید بیش از یک حساب فعال (ذیلا تعریف شده) در وب سایت داشته باشید. بعلاوه، نباید اقدام به فروش، معامله، یا به هرطریق واگذاری حساب خود به شخص دیگر نمایید. ZoodMall Pro قویا استفاده از حساب های چندگانه توسط یک کاربر منفرد یا استفاده از یک حساب برای چند کاربر به هدف کسب جایزه بیشتر منع می نماید. به این گونه حساب ها جایزه ای از سوی ZoodMall Pro تعلق نمی گیرد.
 4. حساب کاربری

  1. شما می توانید بعنوان کاربر ثبت شده یا کاربر میهمان به وب سایت و خدمات دسترسی داشته و از آنها استفاده کنید. اما همه بخش های وب سایت و خدمات برای کاربران میهمان قابل دسترسی نمی باشد.
  2. کابران ثبت شده: ZoodMall Pro بخش های معینی از خدمات را از طریق وب سایت برای شما قابل دسترسی می سازد تنها اگر شما برخی اطلاعات درخواستی را در اختیار ZoodMall Pro قرار داده و یک حساب کاربری و یک نام کاربری ZoodMall Pro از طریق نام کاربری و رمز ورود («حساب کاربری») به ZoodMall Pro ایجاد کرده باشید. شما می توانید از طریق ورود به سایت بوسیله نام کاربری و رمز وب سایت شخص ثالث خود شامل فیسبوک، وب سایت های تحت مالکیت شرکت یاهو یا شرکت های فرعی آن، شرکت گوگل یا شرکت های فرعی آن، توییتر یا هر وب سایت رسانه جمعی دیگر یا هر خدمات اینترنتی که در وب سایت مجاز می باشند، حساب خود را در وب سایت ایجاد نمایید (نام کاربری و/یا دیگر شناسه های ورودی شخص ثالث که در بالا ذکر شد منفردا و مجتمعا «اطلاعات حساب کاربری» نامیده می شود).

   در صورت ثبت نام با ایجاد حساب کاربری جهت بهره گیری از خدمات وب سایت، مسئولیت حفظ محرمانگی و امنیت اطلاعات حساب برعهده شما بوده و نسبت به کلیه فعالیت هایی که بموجب حساب شما انجام می شود کاملا مسئول می باشید. شما توافق می نمایید که:

   ZoodMall Pro تعهد هر گونه خسارت یا ضرر ناشی از عدم رعایت این بخش توسط شما را نمی تواند و نخواهد پذیرفت. شما ممکن است بابت ضررهای متحمله بر ZoodMall Pro یا هر کاربر یا بازدیدکننده دیگر وب سایت به دلیل استفاده مجاز یا غیر مجاز از حساب کاری خود که ناشی از عدم امن ومحرمانه نگاه داشتن اطلاعات حساب کاربری شماست، مسئول شناخته شوید.

   شما باید از تکمیل، صحت و بروز بودن اطلاعات ثبتی که در اختیار وب سایت قرار داده اید اطمینان حاصل کنید. استفاده از اطلاعات حساب کاربر دیگر جهت استفاده از خدمات صراحتاً ممنوع است.

   اگر اطلاعاتی را ارائه دهید که غیرواقعی، غیردقیق، بروز نشده یا ناقص بوده (یا غیرواقعی، غیردقیق، بروز نشده یا ناقص شوند)، یا ZoodMall Pro با دلایل منطقی نسبت به غیرواقعی، غیردقیق، بروز نشده یا ناقص بودن این اطلاعات مظنون باشد، ZoodMall Pro می تواند حساب کاربری شما را معلق یا لغو نموده و هر گونه استفاده جاری یا آتی شما از وب سایت/خدمات (یا هر بخشی از آن) را رد کند.

  3. کاربران میهمان: این وب سایت همچنین اجازه دسترسی محدود به خدمات را به کاربران ثبت نشده (یا کاربران میهمان) می دهد. این کاربران قادر به مرور در وب سایت و استفاده از خدمات به هدف خرید کالا و ارسال سفارش می باشند. اما، امکان دسترسی به برخی مزایا که تنها برای کاربران ثبت شده محفوظ است برای کاربران میهمان وجود ندارد. این مزایا ممکن است گاه به گاه دستخوش تغییراتی شوند.
  4. بسته به اینکه شما یک فروشنده باشید یا یک خریدار یا کاربر دیگری که تمایل به استفاده متفاوتی از وب سایت دارد، و بسته به ماهیت خدماتی که تمایل به بهره گیری از وب سایت دارید، ممکن است برخی اطلاعات شخصی از شما درخواست شود و ZoodMall Pro می تواند برخی اطلاعات شخصی را جمع آوری کند.
 5. پرداخت ها

  1. در حال حاضر، ZoodMall Pro هیچ هزینه ای را بابت مرور در وب سایت یا خرید محصولات در وب سایت وضع نمی کند. ZoodMall Pro می تواند از کاربران هزینه معینی بابت استفاده از وب سایت و خدمات بطور کلی، یا ویژگی های معینی از وب سایت/خدمات دریافت نماید. شما موافقت خود را با پرداخت چنین هزینه ای که ممکن است شامل خدمات مورد استفاده شما باشد اعلام می کنید. ZoodMall Pro تلاش خواهد نمود تا از مطلع شدن شما نسب به شمول چنین هزینه ای برای استفاده خاص از وب سایت/خدمات و همینطور میزان هزینه پرداختی توسط شما برای اینگونه استفاده از خدمات/وب سایت، اطمینان حاصل نماید. شما توافق می نماییدکه ZoodMall Pro می تواند در هرزمان مبالغی مورد نیاز برای استفاده از وب سایت را شارژ، اصلاح یا لغو نماید. ادامه استفاده شما از وب سایت/خدمات پس از این تغییر در هزینه ها به منزله پذیرش شما نسبت به این تغییرات و شمول این شرایط کاربری در این تغییرات تلقی می گردد.
  2. شما توافق می نمایید که اطلاعات مالی صحیح و دقیق مانند اطلاعات کارت اعتباری برای درگاه تأیید پرداخت یا جزئیات حساب سند پیش پرداخت را جهت دسترسی به خدمات در وب سایت در اختیار ما قرار دهید. شما نباید از کارت اعتباری یا سند پیش پرداختی که قانونا به شما تعلق ندارد، در هیچ تراکنشی، استفاده نمایید، شما باید از کارت اعتباری یا حساب سند پیش پرداخت خود استفاده نمایید. اطلاعات ارائه شده توسط شما مورد استفاده هیچ شخص ثالثی قرار نگرفته یا با هیچ شخص ثالثی به مشارکت گذاشته نمی شود مگر آنکه جهت تأیید جعل یا بواسطه قانون، مقررات یا حکم دادگاه یا در مطابقت با شرایط سیاست حفظ حریم خصوصی مورد نیاز باشد. شما به تنهایی مسئول امنیت و محرمانگی اطلاعات کارت اعتباری یا حساب سند پیش پرداخت خود می باشید. ZoodMall Pro صراحتاً کلیه مسئولیت های ناشی از هرگونه استفاده غیر مجاز از کارت اعتباری یا حساب سند پیش پرداخت شما را از خود سلب می نماید.
  3. ZoodMall Pro ممکن است ترتیباتی با بانک های خود در خصوص محدودیت مبلغ قابل پرداخت (اگر خریدار می باشید) یا قابل دریافت (اگر فروشنده می باشید) در جریان یک معامله منفرد داشته باشد. ZoodMall Pro تلاش می کند ازمطلع شدن شما از چنین محدودیتی درصورتی که مشمول این محدودیت باشید اطمینان حاصل نماید. بهرحال، ZoodMall Pro بابت هرگونه ضرر و زیان ناشی از عدم پذیرش مستیقیم یا غیرمستقیم شما/صاحب کارت نسبت به صحت یک معامله که بیش از محدودیت موجود مورد توافق دوجانبه ZoodMall Pro و بانک این شرکت بصورت گاه به گاه می باشد، هیچگونه مسئولیتی به هر نحو را نمی پذیرد.
  4. بابت انجام پرداخت ها جهت خرید کالا در وب سایت، علاوه بر توافق نامه (ها)، شما نسبت به رعایت شرایط و ضوابط بانک، موسسه مالی و/یا شرکت صادر کننده کارت خود نیز متعهد می باشید. بانک، موسسه مالی یا شرکت صادرکننده کارت شما ممکن است مانع انجام پرداخت های الکترونیکی شما بابت خرید محصولات در وب سایت شده یا پرداخت های شما را نپذیرند و ZoodMall Pro این موضوع را کنترل نکرده و نسبت به آن مسئول خواهد بود.
  5. امکانات پرداخت برای سفارشات شما: ZoodMall Pro ممکن است گاه بگاه با اشخاص ثالث عرضه کننده خدمات پرداخت شامل بانک ها، قراردادی برای افتتاح حساب بانک مرکزی تحت قوانین جاری جهت تسهیل پرداخت میان کاربران، یعنی خریداران و فروشندگان، و جهت دریافت هزینه های ZoodMall Pro و دیگر هزینه ها منعقد نماید. این اشخاص ثالث عرضه کننده خدمات پرداخت ممکن است شامل موارد زیر باشد: درگاه های پرداخت بانکی یا کارت اعتباری، جمع کننده های پرداخت، عرضه کنندگان خدمات اسناد پیش پرداخت، پرداخت نقد هنگام تحویل یا برات دیداری/پرداخت سفارش هنگام تحویل، عرضه کنندگان خدمات پرداخت با گوشی همراه یا هر تسهیلات مجاز دیگر برای وصول، بازپرداخت و تأیدیه، بسته به اینکه پرداخت یا پشتیبانی از پرداخت باشد. ZoodMall Pro تأیدیه پرداخت های انجام شده توسط شما بابت سفارشات خرید شما در وب سایت را پس از تحویل محصولات به شما آغاز می نماید و تاریخ تکمیل معامله پس از تحویل محصولات به شما و هر تاریخ دیگری است که ممکن است مورد توافق ZoodMall Pro و فروشندگان باشد
 6. تعهدات

  1. در مطابقت با توافق نامه (ها)، ZoodMall Pro به شما یک حق غیر انحصاری، غیرقابل ارائه مجوز فرعی، غیر قابل واگذاری، قابل فسخ و محدود جهت دسترسی و استفاده از این وب سایت و خدمات ارائه شده در وب سایت اعطا می نماید.
  2. شما توافق می نمایید که از خدمات، وب سایت و محتوا (طبق تعریف مندرج در اینجا) که در وب سایت ارائه شده تنها برای اهدافی که به موجب الف) توافق نامه (ها) (شامل این شرایط استفاده)؛ و ب) هر قانون قابل اجرا، استفاده نمایید.
  3. شما توافق می نمایید که به کلیه محدودیت های وضع شده برای نشر، استفاده و بازتولید هرگونه مواد و متریالی (مانند کاتالوگ کالاها) که در وب سایت مطابق با بند ۷ دسترسی دارید، پایبند باشید.
  4. شما توافق می نمایید که غیر از شیوه رابط کاربری که توسط ZoodMall Pro ارائه شده، به طریق دیگری به وب سایت یا خدمات دسترسی پیدا نکنید. شما نباید از ربات، دیپ لینک یا اسپایدر یا دیگر ابزار، برنامه ها، الگوریتم ها یا روش های اتوماتیک، یا هر فرآیند دستی مشابه یا معادل جهت دسترسی، دستیابی، کپی کردن یا کنترل هر بخش از وب سایت یا محتوای ان (طبق تعریف ذیل) یا به هر طریق بازتولید یا تکرار ساختار وب یا ارایه وب سایت جهت کسب یا تلاش برای کسب هرگونه متریال، اسناد یا اطلاعات به هر طریقی که مشخصا از طریق وب سایت قابل دسترسی نشده، استفاده کنید.
  5. چنانچه باور دارید که هرگونه محتوا یا محتوای کاربری (طبق تعریف مندرج در اینجا) یا دیگر محتوای موجود در وب سایت در مطابقت با شرایط توافق نامه (ها) یا قوانین قابل اجرا نبوده، شما می توانید این محتوا را به شیوه توصیفی گزارش کنید
  6. وب سایت ممکن است به شما اجازه اضافه کردن محتوا، داده یا اطلاعات خاصی از خودتان را بدهد مانند اجازه ارزیابی محصولات، فروشنده، قراردادن نظرات خودتان و بررسی های مرتبط با محصولات در برخی صفحات وب سایت و همینطور تسلیم پیشنهادات، نظرات، سؤالات و دیگر اطلاعات به ZoodMall Pro با استفاده از وب سایت/خدمات (مجتمعا «محتوای کاربری» خوانده می شود). شما بعنوان سازنده محتوای کاربری، مسئولیت محتوای کاربری که در وب سایت بارگذاری، اضافه، منتشر، منتقل یا در دسترس قرار داده اید را برعهده دارید. شما بیان می کنید که کلیه رضایت ها و تأییدیه های مربوطه جهت اضافه کردن هر محتوای کاربری را دریافت کرده اید. همچنین بیان می کنید که کلیه محتوای کاربری مطابق با قوانین اجرایی می باشد. شما تصدیق می کنید که ZoodMall Pro هیچ گونه محتوای کاربری در وب سایت را تأیید نمی کند و در قبال هیچ گونه محتوای کاربری مسئول و متعهد نمی باشد. ZoodMall Pro حق غیرفعال نمودن دسترسی به محتوای کاربری در وب سایت را برای خود محفوظ می دارد.
  7. شما بدینوسیله یک امتیاز دائمی، غیرقابل فسخ، جهانی، دارای حق امتیاز آزاد و قابل صدور مجوز، و مجوزی برای استفاده، کپی، توزیع، نمایش، نشر، انتقال، در دسترس قرار دهی، بازتولید، اصلاح، و انطباق محتوای کاربری و ایجاد کارهای اقتباسی از محتوای کاربری را به ZoodMall Pro اعطا می کند. شما نشان می دهید و تأیید می کنید که مالک یا کنترل کننده کلیه حقوق مرتبط با محتوای کاربری می باشید که اضافه کرده اید یا در وب سایت یا از طریق وب سایت ارائه داده اید؛ و اینکه از تاریخ اضافه شدن یا ارائه محتوای کاربری در وب سایت: الف) محتوای کاربری دقیق بوده؛ ب) استفاده از محتوای کاربری که ارائه نموده اید ناقض این شرایط استفاده نبوده؛ و ج) این محتوای کاربری قانونی می باشد.
  8. شما توافق، درک و تصدیق می نمایید که وب سایت یک پلتفورم الکترونیک در قالب یک بازار الکترونیک و یک واسطه است که یک محل الکترونیک را برای ملاقات و تعامل الکترونیکی کاربران مختلف با یکدیگر جهت شرکت در تجارت و معاملات فراهم می آورد. شما همچنین توافق و تصدیق می کنید که ZoodMall Pro تنها یک تسهیل کننده بوده و به هیچ نحو یک شریک و کنترل کننده درهیچ یک از تبلیغات، نمایش ها، در دسترس قراردهی ها، پیشنهادهای فروش یا معاملات خرید یا فروش کالاها در وب سایت نبوده و نمی تواند باشد. ZoodMall Pro فروشنده کالاها نمی باشد. بر همین اساس، هرگونه قرارداد برای فروش/خرید کالاها در وب سایت یک قرارداد دو طرفه میان شما و فروشنده (اگر شما یک خریدار می باشید) یا میان شما و خریدار (اگر شما فروشنده می باشید) است. ZoodMall Pro نه به شما خرید یا فروش هیچ کالایی را در وب سایت توصیه می کند، نه هیچ یک از این کالاها را تأیید می کند و نه هیچ تضمین، ضمانت نامه یا اطمینانی نسبت به تبلیغات، نمایش ها، در دسترس قراردهی ها، پیشنهادات فروش یا معاملات فروش یا خرید محصولات در وب سایت به شما می دهد. بعلاوه، ZoodMall Pro هیچگونه ضمانت، تضمین یا اطمینانی درخصوص رفتار هریک از کاربران وب سایت نمی دهد از جمله هیچ ضمانت، تضمین یا اطمینانی از اینکه کاربری (چه خریدار و چه فروشنده) معامله ای را تکمیل خواهد نمود یا محتاطانه عمل خواهد کرد به شما نمی دهد.
  9. زمانی که از وب سایت و/یا خدمات استفاده می کنید، صریحاً نسبت به خودداری از میزبانی، نمایش، بارگذاری، اصلاح، انتشار، انتقال، بروز رسانی یا به اشتراک گذاری هیچ یک از اطلاعات یا محتوایی که
   • به شخص دیگری تعلق داشته و کاربر نسبت به آن هیچ حقی ندارد؛
   • به شدت آسیب زننده، آزاردهنده، کفر آمیز، افتراآمیز، ناپسند، دارای مطالب شهوت انگیز، کودک کام، افترا آمیز، تهاجمی نسبت به حریم خصوصی دیگری، تنفرآمیز، یا نژادپرستانه، از لحاظ اخلاقی ایراددار، همراه با بی احترامی، مرتبط با پول شویی و قمار یا ترویج دهنده آن، یا طور دیگری غیر قانونی به هر نحو ممکن است؛
   • آسیب زننده به افراد زیر سن قانونی می باشد؛
   • همراه با جعل هویت شخص یا شرکتی است، یا بیان کننده دروغین یا غیرواقعی نسبت شما با یک شخص یا شرکت می باشد؛
   • تهدید کننده وحدت، تمامیت، استحکامات، امنیت یا حق حاکمیت یک کشور، و رابطه دوستانه با کشورهای خارجی یا نظم عمومی می باشد یا باعث تحریک تخلف شناخته شده می شود یا مانع از بررسی هر تخلفی می گردد یا نسبت هر کشور دیگری توهین آمیز می باشد؛
   • ناقض ثبت اختراع، علامت تجاری، حق چاپ یا دیگر امتیازات اختصاصی است؛
   • حاوی ویروس های نرم افزاری یا هر کد، فایل یا برنامه کامپیوتری است که بمنظور اختلال، تخریب یا محدود کاردن کارایی منابع کامپیوتری طراحی شده است؛
   • فریبنده یا منحرف کننده مخاطب درخصوص مبدأ پیام ها بوده یا منتقل کننده اطلاعاتی است که به شدت ذاتاً اهانت آمیز یا آزاردهنده می باشند؛
   • شرکت در هر فعالیتی است که باعث تداخل یا اختلال در دسترسی به وب سایت یا خدمات (یا سرورها و شبکه هایی که متصل به وب سایت می باشند) می شود؛
   • تلاش برای دسترسی غیر مجاز به هر بخش یا جزئی از وب سایت، هر سیستم یا شبکه دیگر متصل به وب سایت، هر سرور ZoodMall ، یا هر یک از خدمات پیشنهادی در وب سایت یا از طریق وب سایت، بوسیله هک کردن، استخراج رمز عبور یا هر شیوه غیر قانونی دیگر می باشد؛
   • پروب، اسکن یا تست آسیب پذیری وب سایت یا هر شبکه متصل به وب سایت بوده، یا ناقض امنیت یا اقدامات احراز هویت در وب سایت یا هر شبکه متصل به وب سایت بوده است. شما نمی توانید اقدام به جستجوی معکوس، ردیابی یا تلاش برای ردیابی اطلاعات درخصوص هر کاربر دیگر وب سایت یا بازدیدکننده وب سایت یا هر مشتری دیگری از وب سایت نمایید، شامل جستجوی منبع اطلاعات حساب کاربری ZoodMall Pro که به شما تعلق ندارد یا استفاده از وب سایت یا خدمات یا اطلاعاتی که توسط وب سایت یا از طریق وب سایت قابل دسترسی یا پیشنهاد شده، به هر نحو، خواه به هدف آشکار سازی اطلاعاتی که شامل و نه محدود به اطلاعات هویتی شخصی غیر از خودتان و ارائه شده توسط وب سایت، باشد یا نباشد؛
   • باعث اختلال یا دخالت در امنیت، یا آسیب زننده به وب سایت، منابع سیستمی، حساب ها، رمزهای عبور، سرورها یا شبکه های متصل یا قابل دسترسی از طریق وب سایت ها یا هر سایت وابسته یا متصل به آنها می باشد؛
   • از وب سایت ها یا محتوا برای هر هدف غیر قانونی یا منع شده طبق توافق نامه، یا به هدف انجام هر فعالیت غیر قانونی یا فعالیت هایی که ناقض حقوق ZoodMall Pro یا دیگر اشخاص ثالث است، استفاده می کند؛
   • تحریف کننده یا حذف کننده هر بخشی از تعهدات نویسنده، اطلاعیه های قانونی یا دیگر اطلاعیه های مربوطه یا مالکیت ها یا برچسب های مبدأ یا منبع اپلیکیشن یا دیگر اطلاعاتی باشد که در فایل بارگذاری شده گنجانده شده است؛
   • نقض هر یک از دستورالعملها که ممکن است برای هر یک سرویس خاص قابل اجرا باشد.
   • نقض قوانین یا مقررات در حال اجرا
   • شرایط قرارداد را نقض کنید.
  10. شما توافق می نمایید که منفردا نسبت به ZoodMall Pro و هر شخص ثالث بابت نقض تعهدات خود به موجب شرایط استفاده یا دیگر توافق نامه ها و بابت عواقب این نقض تعهدات (شامل هر گونه ضرر و زیانی که ممکن است متوجه ZoodMall Pro یا وابسته به آن یا سرمایه گذاران آن باشد) مسئول می باشید.
  11. ZoodMall Pro محتوای کاربری را پیش نمایش نمی دهد. ZoodMall Pro هیچگونه تعهدی نسبت به کنترل محتوای کاربری ندارد. اما، ZoodMall Pro، طبق صلاحدید خود و/یا مطابق با قوانین قابل اجرا می تواند هرمحتوای کاربری را کنترل کرده و در صورتیکه به صلاحدید خود تعیین نماید که هر محتوای کاربری ناقض شرایط کاربری یا هر قانون قابل اجرا می باشد، محتوای کاربری مذکور را از وب سایت حذف نماید. زمانی که ZoodMall Pro هر محتوای کاربری را از وب سایت حذف می نماید، تلاش منطقی و مناسبی را جهت مطلع ساختن کاربری که این محتوای کاربری را در وب سایت اضافه نموده انجام می دهد. این اقدامات نافی یا کمرنگ کننده موقعیت ZoodMall Pro بعنوان یک واسطه نبوده و هیچگونه تعهدی را بر ZoodMall Pro نسبت به محتوای کاربری تحمیل نمی نماید.
  12. شخصاً مسئول تهیه و حفظ تجهیزات کامپیوتری/موبایلی لازم، اتصالات اینترنتی و سایر نرم افزارها و فناوری های مورد نیاز برای دسترسی، کاربرد و تراکنش در وب سایت هستید. ممکن است در مورد خرید و یا استفاده از خدمات، هزینه های دسترسی و داده از سوی شخص ثالث را متحمل بشوید. مسئولیت پرداخت تمام هزینه های مزبور بر عهده شما خواهد بود.
  13. شما باید از این وب سایت، و هر کالابرگ/بن خریداری شده از طریق آن تنها برای استفاده شخصی و غیر تجاری استفاده کنید و نباید اقدام به بازفروش این کالابرگ ها/بن ها به هر شخص دیگر نمایید.
  14. شما ممکن است نیاز به نصب نسخه های بروز شده ای پیدا کنید که توسط ما یا هر شخص ثالثی گاه به گاه برای استفاده از خدمات، محصولات، و وب سایت، شامل دانلودها و قابلیت های مورد نیاز از قبیل قابلیت های رفع اشکال، پچ ها ، قابلیت های ارتقاء یافته، افزونه های مفقوده و نسخه های جدید (مجتمعا «به روزرسانی ها») معرفی می گردند. استفاده شما از محصولات یا وب سایتی که نصب نموده اید مستلزم آن است که شما با دریافت چنین بروز رسانی های درخواستی خودکار توافق نموده اید.
  15. ممکن است سفارش های خاصی وجود داشته باشند که ZoodMall Pro قادر به پردازش یا انتقال سفارش خریدار به فروشنده نبوده و باید لغو شوند. برخی از شرایطی که ممکن است منجر به ناتوانی ZoodMall Pro در پردازش یا انتقال سفارش خریدار به فروشنده گردد شامل، و نه محدود به، عدم در دسترس بودن خدمات وب سایت، حوادث غیرمترقبه، محدودیت های اعتباری یا ظن به جعل می باشد.
  16. در صورتی که خریدار چند کالا را در یک معامله خریداری نماید، فروشنده(گان) می توانند کلیه کالاها را با هم ارسال و تحویل نمایند. اما، ممکن است این امر همیشه مقدور نباشد. اگر خریدار چند کالا را در یک معامله خریداری نماید، کلیه محصولات یه یک آدرس تحویل که توسط فروشنده در زمان خرید ارائه شده ارسال خواهد شد. اگر خریدار تمایل به تحویل کالاها در آدرس های مختلف داشته باشد، باید کالاها را بصورت معامله های جداگانه با آدرس های تحویل جداگانه برای هر معامله، در صورت لزوم، خریداری نماید. خریدار توافق می نماید که کالاها می تواند به فردی تحویل داده شود که در محل آدرس تحویل حاضر است.
  17. در برخی موارد، زمانی که خریدار خدمات خاصی را در ارتباط با یک کالا درخواست می نماید، مانند ضمانت، خدمات پس از فروش یا خدمات نصب، خریدار باید مستقیما با فروشنده یا سازنده کالا تماس حاصل نماید. اما، در صورتی که خریدار بابت موضوع مذکور با ZoodMall Pro تماس بگیرد، ZoodMall Pro می تواند فروشنده را جهت ارائه یا تسهیل ارائه این خدمات به خریدار مطلع نماید. نقش ZoodMall Pro در رابطه با تسهیل این خدمات محدود به تسهیل ارتباطات میان خریدار و فروشنده به هدف ارائه این خدمات اضافی است.
 7. محتوا

  1. به استثنای مواردی که صریحاً اشاره شده و بر خلاف هریک از شرایط خدمات اضافی می باشد، ZoodMall Pro بدینوسیله به شما حقی غیر انحصاری، قابل فسخ و غیر قابل واگذاری اعطا می نماید که بموجب آن به مرور، دانلود و چاپ کاتالوگ کالاها موجود در وب سایت تحت شرایط ذیل بپردازید:
   • شما می توانید بعنوان کاربر ثبت شده یا کاربر میهمان به وب سایت و خدمات دسترسی داشته و از آنها استفاده کنید. اما همه بخش های وب سایت و خدمات برای کاربران میهمان قابل دسترسی نمی باشد.
   • نباید اقدام به اصلاح یا تغییر در کاتالوگ کالاهای موجود در وب سایت نمایید؛
   • نباید اقدام به توزیع یا فروش، اجاره، کرایه، ارائه مجوز یا به هر شکل در دسترس قراردادن کاتالوگ کالاها در وب سایت برای دیگران نمایید؛ و
   • نباید هیچ متن، حق چاپ یا دیگر اطلاعیه های اختصاصی گنجانده شده در کاتالوگ کالای موجود در وب سایت را حذف نمایید.
  2. حقوقی که به شما در کاتالوگ کالاها یا هر یک از دیگر مواد وب سایت اعطا شده، طبق موارد فوق، نسبت به طراحی، صفحه آرایی یا ظاهر کلی وب سایت قابل اعمال نمی باشد. این عناصر وب سایت تحت حقوق مالکیت معنوی محافظت شده اند و قابل کپی برداری یا تقلید بصورت کامل یا جزئی نمی باشند.
  3. هر نرم افزاری که در وب سایت قابل دسترسی است بخشی از اموال ZoodMall Pro یا فروشندگان ZoodMall Pro است. شما نمی توانید از هرگونه اپلیکیشن موجود در وب سایت استفاده کرده،‌ آن را دانلود یا نصب نمایید، مگر آنکه صراحتاً بموجب توافق نامه یا اجازه مکتوب از ZoodMall Pro مجاز به این کار باشید.
 8. حقوق مالکیت معنوی

  1. وب سایت و فرآیندهای آن و انتخاب و ترتیب آنها شامل، و نه محدود به، کلیه متون، تصاویر، رابط های کاربری، رابط های بصری، صداها و موسیقی ها (در صورت وجود)، آثار هنری و دستورالعمل کامپیوتری (مجتمعا «محتوا») بر روی وب سایت، تحت مالکیت و کنترل ZoodMall Pro یا مجوز دهندگان ZoodMall Pro بوده و طراحی، ساختار، انتخاب، هماهنگی، کلمه بندی، ظاهر کلی و ترتیبات این محتوا به موجب قوانین حق چاپ، حق اختراع و علامت تجاری و دیگر حقوق مختلف مالکیت معنوی محافظت می شوند. به موجب استفاده از وب سایت،هیچ گونه حق ضمنی یا صریح نسبت به این محتوا به شما اعطا نمی گردد. ZoodMall Pro حق تغییر و اصلاح محتوا را متناوباً و با صلاحدید خود برای خود محفوظ میدارد.
  2. علائم تجاری، لوگوها و علائم خدماتی که بر روی وب سایت به نمایش گذاشته می شوند («علائم») بخشی از اموال ZoodMall Pro یا تأمین کنندگان/فروشندگان یا اشخاص ثالث مربوطه می باشد. شما مجاز به استفاده از علائم بدون رضایت قبلی ZoodMall Pro، تأمین کنندگان/فروشنده یا شخص ثالث مالک آن علائم نمی باشید.
  3. تا زمانی که خلاف آن اشاره نشده یا هر چیز مخالف آن گنجانده نشده یا هر مورد اختصاصی تحت مالکیت یک شخص ثالث قرار نگرفته و صراحتاً ذکر نشده، ZoodMall Pro مالک کلیه حقوق مالکیت معنوی علامت تجاری «ZoodMall Pro» و وب سایت آن شامل، و نه محدود به، کلیه حقوق، عناوین و منافع حق چاپ، امتیازات مربوطه، حق اختراعات، مدل های سودمند، طراحی ها، فنون، رموز تجاری و ابتکارات (ثبت اختراع در انتظار)، حسن نیت، کد منبع، متاتگ ها، پایگاه داده ها، متن، محتوا، گرافیک، ایکون ها و هایپرلینک ها می باشد.
  4. به استثنای موارد که صراحتاً در اینجا ارائه شده، شما تصدیق و توافق می کنید که نباید هیچ محتوایی را از هر طریق بدون کسب مجوز لازم از ZoodMall Pro یا شخص ثالث مالک محتوای مذکور کپی، بازنویسی، اضافه، نمایش، ترجمه، منتقل، بازتولید یا توزیع نمایید.
 9. محتوای شخص ثالث

  1. اطلاعات کلی شخص ثالث مانند کاتالوگ های کالاها، توضیحات و مشخصات کالاها، لیست نمایندگان مجاز فروش، گزارش های اخبار، سرگرمی ها، فن آوری و ویژگی ها، تبلیغات شامل ویدئوها، تصاویر و عکس های کالاها، لینک های وب سایت های شخص ثالث و دیگر داده های منابع خارجی، در وب سایت قابل دسترسی می باشند («محتوای شخص ثالث»). ارائه محتوای شخص ثالث تنها برای اهداف اطلاعات عمومی می باشد. شما تصدیق می کنید که محتوای شخص ثالث که در اختیار شما قرار گرفته از منابعی بدست آمده که باور بر آن است که ارائه شده توسط و متکی بر فروشندگان در فرایند تبلیغ، نمایش و پیشنهاد برای فروش محصولات در وب سایت می باشد. کلیه محتوای شخص ثالث بر مبنای «همانگونه که هست» ارائه می شوند. ZoodMall Pro نمی توند مالک این محتوای شخص ثالث باشد/ نسبت به این محتوا دارای حقوق یا عنوانی باشد، یا نسبت به صحت، عنوان، قابلیت بازاریابی، عدم نقض و یا تناسب محتوای شخص ثالث با یک هدف مشخص ضمانتی ارائه دهد. ZoodMall Pro در قبال هرگونه زیانی که شما بدلیل اعتماد به محتوای شخص ثالث یا استفاده از این محتوا متحمل می شوید، مسئول نمی باشد.
  2. در صورتی که هر بخشی از محتوای شخص ثالث حاوی لینک هایی به وب سایت های شخص ثالث باشد و شما از این لینک خارجی بازدید نمایید،‌ توافق می نمایید که این بازدید را با پذیرفتن عواقب، مسئولیت و تعهد آن انجام می دهید. ZoodMall Pro نسبت به لینک شدن هر وب سایت به وب سایت/خدمات خود یا اطلاعات ظاهر شده دراین وب سایت یا هر یک از کالاها یا خدمات توصیف شده در آن ضمانت یا بازنمایی ارائه نداده و آن را تأیید نمی نماید.
 10. سلب مسئولیت

  1. وب سایت، خدمات، محتوا، محتوای کاربری و هرگونه محتوای شخص ثالث، توسط ZoodMall Pro و مبتنی بر اصل «همانگونه که هست» بدون هر نوع ضمانت صریح یا ضمنی، قانونی یا غیره، شامل ضمانت های ضمنی عنوان، عدم نقض، قابلیت بازاریابی یا تناسب محتوا با یک هدف مشخص، ارائه شده است. بدون محدود نمودن مراتب فوق، ZoodMall Pro ضمانت نمی کند که ۱) وب سایت یا خدمات آن، پاسخگوی درخواستهای شما بوده یا در استفاده شما از وب سایت یا خدمات آن، اختلالی رخ نخواهد داد و این خدمات بموقع، امن یا بدون خطا خواهد بود؛ ۲) نتایجی که ممکن است از استفاده از وب سایت یا خدمات بدست آید مؤثر، دقیق یا قابل اعتماد می باشد: ۳) کیفیت وب سایت یا خدمات آن انتظارات شما را برآورده خواهد ساخت؛ یا اینکه ۴) هرگونه خطا یا نقصان در وب سایت یا خدمات آن اصلاح خواهد شد. هر پیشنهاد یا اطلاعات، چه شفاهی و چه کتبی، که شما از ZoodMall Pro یا از طریق وب سایت/محتوا یا با استفاده از خدمات کسب می نمایید، هیچگونه ضمانتی را که صراحتاً در این شرایط کاربری قید نشده ایجاد نخواهد نمود.
  2. با احتساب حداکثر مجاز قانونی، ZoodMall Pro هیچ مسئولیتی در ارتباط با محتوای کاربری و/یا محتوای شخص ثالث که برخاسته از حقوق مالکیت معنوی، افترا، حریم خصوصی، تبلیغات، محرومیت یا دیگر قوانین باشد، ندارد. ZoodMall Pro همچنین هرگونه مسئولیت مرتبط با سوء استفاده، زیان، اصلاحات یا عدم امکان دسترسی به هریک از محتوای کاربری و/یا محتوای شخص ثالث را از خود سلب می نماید.
  3. شما صراحتاً اظهار داشته و توافق می نمایید که،‌ با احتسباب حداکثر مجاز قانونی، ZoodMall Pro در قبال هرگونه ضرری که ممکن است شما بعنوان عواقب استفاده غیر مجاز از حساب خود یا اطلاعات حساب کاربری در ارتباط با وب سایت یا هر یک از خدمات آن با علم به آن یا بدون آگاهی از آن متحمل می شوید، مسئولیتی ندارد. ZoodMall Pro تلاش نموده تا از صحت کلیه اطلاعات در وب سایت اطمینان حاصل نماید، اما ZoodMall Pro کیفیت، دقت یا کامل بودن هریک از داده ها، اطلاعات، محصولات یا خدمات را ضمانت نکرده و هیچ بازنمایی در خصوص آن ها انجام نمی دهد. ZoodMall Pro نسبت به تأخیر یا عدم امکان استفاده از وب سایت یا ویژگی های مرتبط با آن، ارائه یا عدم ارائه ویژگی ها یا نسبت به هر یک از اطلاعات، نرم افزارها، کالاها، ویژگی ها و تصاویر مرتبط بدست آمده از طریق وب سایت و یا ناشی از استفاده از وب سایت، چه مبتنی بر قرارداد، جریمه، بی توجهی، تعهد جدی یا غیره مسئول نخواهد بود. همچنین ZoodMall Pro بابت عدم امکان دسترسی به وب سایت حین عملیات تعمیر و نگهداری دوره ای یا هر تعلیق برنامه ریزی نشده ای در دسترسی به وب سایت که ممکن است به دلایل فنی یا هر دلیل دیگری که ورای کنترل ZoodMall Pro است ایجاد شده باشد، مسئولیتی نخواهد داشت.

   کاربر می پذیرد و توافق می نماید که هر گونه متریال یا داده دانلود شده یا به گونه ای دیگر بدست آمده از طریق وب سایت کاملا با صلاحدید خود او و پذیرفتن عواقب آن انجام شده و کاربر منفردا در قبال هرگونه آسیب به سیستم کامپیوتری یا از دست دادن اطلاعات که ناشی از دانلود این متریال یا داده ها بوده، مسئول می باشد. ZoodMall Pro بابت هرگونه خطای تایپی که منجر به یک بن غیر معتبر شود مسئولیتی نخواهد داشت. ZoodMall Pro هیچ تعهدی را بابت هرگونه خطا یا حذف با توجه به اطلاعات ارائه شده به شما چه از سوی خود و چه از سوی شخص ثالث نمی پذیرد.

  4. در صورتی که وب سایت را از هر فروشگاه نرم افزاری آنلاین، ارائه شده توسط شرکت های گوگل پلی و اپ استور (یا شرکت های وابسته به آنها) (مجتمعا «ارائه دهندگان فروشگاه» خوانده می شوند) خریداری کرده/دانلود کرده باشید و هر گونه ایرادی در وب سایت و/یا خدمات آن مشاهده نمودید، شما می توانید فرایند توصیه شده توسط ارائه دهنده فروشگاه را به موجب شرایط قرارد که میان شما و این ارائه دهنده قابل اجرا می باشد،‌ دنبال نمایید. ارائه دهندگان فروشگاه نسبت به هر گونه ۱) تعهدات تضمینی ZoodMall Pro و مطالبات، خسارات، بدهی ها، زیان ها،‌ هزینه ها یا مخارج مربوطه؛ ۲) تعهد نسبت به کالا/دعاوی حفاظت از مشتری و دعاوی مرتبط با عدم تطابق وب سایت با هر یک از قوانین اجرایی؛ و ۳) هرگونه ادعای شخص ثالث نسبت به نقض حقوق مالکیت معنوی توسط وب سایت/ZoodMall Pro، متعهد نخواهد بود.
 11. جبران خسارت و محدودیت مسئولیت

  1. شما توافق می نمایید که از ZoodMall Pro و شرکت های زیر مجموعه، شرکت های تابعه، سرمایه گذاران، نمایندگی ها و مدیران، کارمندان، کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مربوطه آنها (از این پس منفردا و مجتمعا «طرف های جبران خسارت شده» نامیده می شوند) از و در مقابل هرگونه خسارت، بدهی، مطالبه، شکایت، اقدامات قانونی، جریمه، بهره، زیان، تقاضا، هزینه ها و مخارج (شامل هزینه های قانونی و دیگر هزینه های قانونی و پرداخت های مرتبط با این هزینه ها و بهره های قابل دریافت) که بر طرف های جبران خسارت وارد آمده یا متحمل آن ها شده اند که ناشی از یا مرتبط با ۱) نقض توافق نامه (ها) توسط شما بوده؛ یا ۲) هرگونه دعاوی که توسط هر شخص ثالثی به دلیل، ناشی از، مرتبط با استفاده شما از وب سایت تنظیم شده؛ یا ۳) هرگونه ادعا مربوط به اینکه هر محتوای شخص ثالث/محتوا، ‌اطلاعات یا متریال ارائه شده توسط شما باعث ایجاد خسارت برای یک شخص ثالث شده؛ یا ۴) نقض هریک از حقوق دیگری توسط شما، شامل حقوق مالکیت معنوی بوده جبران خسارت نموده، دفاع کرده و آنها را از موارد فوق مبرا نگه دارید.
  2. ZoodMall Pro می تواند شما را از هرگونه دعاوی که شما در برابر آنها متعهد به جبران خسارت به ZoodMall Pro می باشید، مطلع نماید. شما سپس ملزم به مشاوره با ZoodMall Pro درخصوص روند اقدامات در جهت دفاع در برابر این دعاوی خواهید بود. بعلاوه، شما هیچ یک از دعاوی را مصالحه یا تسویه نکرده یا به هرگونه بدهی یا اقدام اشتباه از سوی ZoodMall Pro بدون رضایت کتبی صریح قبلی ZoodMall Pro که می تواند توسط ZoodMall Pro، با صلاحدید خود او، متوقف انکار یا مشروط گردد اقرار نمایید.
  3. به استثنای مواردی که خلاف توافق نامه (ها) باشد، ZoodMall Pro، شرکت های زیرمجموعه یا تابعی آن و کارمندان، مدیران، کارگران، شرکا یا عرضه کنندگان مربوطه آنها در هیچ صورت نسب به شما بابت هرگونه خسارت خاص، اتفاقی، غیرمستقیم، تنبیهی به هرشکل شامل خسارات ناشی از از دست دادن کاربری، داده ها یا سود، چه قابل پیش بینی و چه غیرقابل پیش بینی، چه قبلا احتمال چنین خساراتی به ZoodMall Pro گوشزد شده بود یا نه، یا مبتنی برهر مبنای تعهد شامل نقض قرارداد یا ضمانت، بی توجهی یا دیگر اقدامات مشمول جریمه، یا هر ادعای دیگری که برخاسته از، یا مرتبط با، استفاده شما از، یا دسترسی شما به وب سایت، خدمات یا محتوا باشد، مسئول نخواهد بود
 12. شرایط

  1. توافق نامه مؤثر باقی خواهد ماند تا زمانی که توسط شما یا ZoodMall Pro طبق رویه که ذیلا تنظیم شده فسخ گردد. اگر شما تمایل به فسخ قرارداد خود با ZoodMall Pro دارید، می توانید اقدام به فسخ نمایید در صورت

   • عدم دسترسی به و استفاده از وب سایت؛ یا
   • بستن حساب کاربری خود برای کلیه خدماتی که استفاده می کردید، جایی که ZoodMall Pro این امکان را برای شما فراهم آورده است.
  2. شما توافق می نمایید که ZoodMall Pro می تواند با صلاحدید خود و بدون اطلاع قبلی، دسترسی شما به وب سایت را لغو کرده و مانع دسترسی بیشتر شما به وب سایت گردد، چنانچه ZoodMall Pro تعیین نماید که شما مفاد شرایط کاربری یا هر بخشی از توافق نامه (ها) را نقض کرده اید. شما همچنین توافق می نمایید که هرگونه نقض توافق نامه توسط شما موجب آسیب غیر قابل اصلاح به ZoodMall Pro خواهد شد که غرامت پولی می تواند ناکافی باشد و شما رضایت خود را اعلام می دارید که ZoodMall Pro هرگونه دستور قضایی یا تساوی عادلانه را که از نظر ZoodMall Pro در این شرایط ضروری یا مناسب بنظر می رسد، کسب نماید. این اقدامات جبرانی علاوه بر هر اقدامات جبرانی دیگری است که ممکن است مشمول ZoodMall Pro براساس قانون یا حقوق قانونی شود.
  3. علاوه بر بند ۱۲.۲ که در بالا آمده، ZoodMall Pro می تواند در هر زمان با اطلاع قبلی یا بدون اطلاع قبلی، این شرایط استفاده (یا بخشی از آن مانند هر یک از شرایط اضافی) را با شما فسخ نماید،

   • بند خدمات قابل ارائه به شما توسط ZoodMall Pro به نظر ZoodMall Pro دیگر از لحاظ تجاری قابل اعتماد نمی باشد؛
   • ZoodMall Pro انتخاب کرده است که با دلیل یا بدون دلیل به دسترسی به وب سایت یا خدمات (یا هر بخشی از آن) ادامه ندهد؛ یا
   • در صورتی که ZoodMall Pro با مسئله یا مشکل پیش بینی نشده فنی روبرو گردد که مانع کار کردن وب سایت و/یا خدمات شود.
  4. ZoodMall Pro همچنین می تواند کلیه یا بخشی از حساب کاربری شما یا دسترسی شما به خدمات را با دلیل یا بدون دلیل لغو کرده یا به تعلیق درآورد. به استثنای مواردی که در هر شرایط اضافی قابل اجرا در خصوص یک نوع خدمات تنظیم شده، لغو حساب کاربری شما می تواند شامل: ۱) حذف دسترسی به کلیه پیشنهاداتی که داخل وب سایت یا مرتبط با خدمات ارائه می شود؛ ۲) غیرفعال کردن دسترسی به اطلاعات حساب شامل اطلاعات شخصی شما، نام کاربری و رمز ورود شما به سایت، و کلیه اطلاعات، فایل ها و متریال مرتبط که بخشی از حساب شما بوده یا همراه با حساب شما (یا هر بخشی از آن) می باشد و هر محتوای کاربری که توسط شما بارگذاری می شود؛ و ۳) منع استفاده بیشتر از این خدمات.
  5. شما توافق می نمایید که کلیه فسخ ها تنها با صلاحدید ZoodMall Pro انجام می شود و ZoodMall Pro نسبت به شما یا هر شخص ثالثی برای هر اقدام به فسخ حساب شما (و حذف اطلاعات حساب کاربری شما) یا دسترسی شما به وب سایت و خدمات تعهدی نخواهد داشت
  6. به استثنای مراتب فوق، این شرایط توافق نامه حاضر که به هدف بقا فسخ/انقضای این توافق نامه تنظیم شده بر قوت خود باقی خواهند ماند تا زمانی که ZoodMall Pro تصمیم به لغو آنها بگیرد. ZoodMall Pro می تواند فروشندگانی را که سفارش خرید شما را در وب سایت پذیرفته اند، مطلع نماید که این قرارداد فسخ شده و با این اطلاعات فروشندگان می توانند سفارش خرید را باطل کنند. ZoodMall Pro می تواند همچنین کلیه سفارش تکمیل نشده شما در وب سایت را بدون تحمل تعهد یا مسئولیتی نسبت به شما لغو نماید.
 13. قوانین حاکم و حوزه قضایی

  1. این شرایط کاربری و کلیه معاملاتی که در وب سایت یا از طریق وب سایت انجام شده و ارتباط میان شما و ZoodMall Pro تحت کنترل و مطابق با قوانین کشور افغانستان و بدون ارجاع به تناقض اصول قانونی می باشد.
  2. شما توافق می نمایید که کلیه دعاوی، اختلافات و مناقشات برخاسته به موجب یا مرتبط با، یا مربوط به وب سایت، شرایط استفاده حاضر، توافق نامه (ها) یا هر معاملاتی که در وب سایت یا از طریق وب سایت انجام می گردد یا رابطه میان شما و ZoodMall Pro باید منحصرا به داوری توسط تنها داور منتخب موسسه اتاق داوری سوییس ارجاع داده شود. محل داوری شهر ژنو در سوییس خواهد بود. داوری باید مطابق با قوانین داوری بین المللی سوییس 2012 مصوب مؤسسه اتاق داوری ایران برگزار گردد. تصمیمات داور قطعی وبرای طرفین الزام آور می باشد.
 14. ارتباطات

  زمانی که شما از وب سایت استفاده می کنید یا ایمیل یا دیگر اطلاعات، داده ها یا مکاتبات را به ZoodMall Pro ارسال می نمایید، شما توافق می نمایید که با ZoodMall Pro از طریق ثبت الکترونیک ارتباط برقرار می نمایید و رضایت خود را جهت ارتباطات با ثبت الکترونیک از ZoodMall Pro بصورت دوره ای و در صورت، و در زمان لزوم دریافت می کنید. ZoodMall Pro با شما از طریق ایمیل یا اطلاعیه ها که در وب سایت منعکس می کند یا ثبت الکترونیکی در وب سایت یا به شماره گوشی همراه شما ارتباط برقرار می کند که خدمات کافی اعلام/ثبت الکترونیک به حداکثر میزان مجاز به موجب قوانین جاری محسوب می گردد.

 15. متفرقه

  1. اطلاعیه ها: کلیه اطلاعیه ها با توجه به شرایط کاربری حاضر از سوی ZoodMall Pro به شما توسط ایمیل یا اطلاعیه های عمومی که در وب سایت منتشر می شود منتقل می گردد. هر اطلاعیه ای که به ZoodMall Pro متعاقب این شرایط کاربری ارائه می گردد باید از طریق ایمیل به ما ارسال شود.
  2. واگذاری ها: شما نمی توانید توافق نامه ها یا هر امتیاز اعطایی یا تعهد مرتبط با آنها را به هر شخص ثالث واگذار یا منتقل نمایید و این واگذاری یا انتقال یا واگذاری و انتقال ادعا شده از ابتدا ملغی و باطل می باشد. حقوق ZoodMall Pro و/یا تعهدات ZoodMall Pro به موجب توافق نامه قابل واگذاری می باشند یا توسط ZoodMall Pro به هر شخص ثالث بدون نیاز به رضایت قبلی شما قابل انتقال می باشند. ZoodMall Pro می تواند شما را از این واگذاری یا انتقال مطابق با الزام ارسال یادداشت بموجب توافق نامه مطلع نماید. ZoodMall Pro حق انتقال حساب کاربری شما و اطلاعات حساب کاربری به شخص ثالث که کسب و کار ZoodMall Pro را که در وب سایت انجام می گردد خریداری کرده، منتقل نماید.
   • تقسیم پذیری: در صورتی که به هر دلیلی، دادگاه ذیصلاح تشخیص دهد که هر یک از مفاد توافق یا بخش از آن غیرقابل اجراست، آن ماده باید تا بیشترین حد مجاز، اجرا شود به گونه ای که بر قصد طرفین که به واسطه آن ماده بازتاب می شود، تأثیر بگذارد و مابقی توافق به قوت و نفوذ خود باقی خواهد ماند. ZoodMall Pro می تواند به روشی معقول، ماده مزبور را اصلاح کند تا قابل اجرا شود و این اصلاح طبق مفاد اصلاح در این شرایط استفاده، عملی می شود.
   • سلب: هر ناتوانی یا تأخیر توسط یک طرف در اجرای هر یک از مفاد این توافق نامه یا هریک از حقوق مرتبط با آن، موجب سلب مسئولیت طرف دیگر نسبت به آن مفاد یا حقوق نمی شود. اجرای یک یا چند حق از حقوق یک طرف نباید سلب تعهد یا لغو یا توقف اجرای حقوق یا اقدامات جبرانی موجود برای آن طرف به موجب شرایط کاربری حاضر در قانون باشد. هر سلب مسئولیت توسط یک طرف باید تنها مکتوب باشد و توسط نماینده قانونی آن طرف اجرا گردد.
   • رابطه طرف های اصلی قرارداد: شما و ZoodMall Pro پیمانکاران مستقل می باشید و هیچ بخشی از شرایط استفاده حاضر به منزله ایجاد یک رابطه شراکتی، سرمایه گذاری مشترک، ایجاد مشارکت بین افراد، نمایندگی (افشا شده یا غیر افشا شده)، حق امتیاز، نمایندگی فروش یا رابطه استخدامی میان شما و ZoodMall Pro نمی باشد. بعنوان احتیاط فراوان، اعلام می گردد که ZoodMall Pro هیچ حقی برای انعقاد هرگونه قرارداد فروش یا خرید محصولات برای شما یا از سوی شما نداشته و شما و ZoodMall Pro تنها با مبنای طرف قرارداد با طرف قراداد با هم وارد این قرارداد شدید.
   • حوادث غیرمترقبه: اگر انجام هریک از خدمات یا تعهدات بموجب شرایط کاربری حاضر یا دیگر توافق نامه که توسط ZoodMall Pro یا دیگر اشخاص ثالث در انجام معاملات خرید و فروش (مثلا: ارائه دهنده خدمات پشتیبانی، مرکز تکمیل معاملات، درگاه های پرداخت، غیره) منعقد گردیده، منع، محدود، دچار تأخیر یا تداخل به هر دلیل شامل اختلاف کاری، اعتصابات، حوادث قهریه، سیل ها، رعد وبرق، هوای بد، کمبود مواد، جیره بندی، اختلاف در ارتباطات، زمین لرزه، جنگ، انقلاب، اقدامات تروریستی، جنگ های داخلی، اقدامات دشمنان عمومی، تحریم، انسداد یا هر گونه قانون، دستور، اعلان، مقررات، دستورالعمل، تقاضا یا الزامات که اثر قانونی و حقوقی از سوی هر دولتی یا هر مقام قضایی یا نماینده آن دولت یا هر اقدام دیگر باشد چه مشابه یا غیر مشابه با موارد که در این بند اشاره شد، که فرای کنترل معقول ZoodMall Pro یا اشخاص ثالث وابسته به آن که این خدمات را بعنوان پیمانکاران فرعی برای ZoodMall Pro انجام می دهند باشد و امکان جلوگیری از آنها با تدابیر معقول (هرکدام یک « رویداد غیرمترقبه») نبوده، ZoodMall Pro از انجام این خدمات یا تعهدات تا زمانی که و تا دوره ای که این رویداد غیر مترقبه پابرجاست معذور خواهد بود. ZoodMall Pro کلیه تلاش های تجاری لازم برای ادامه اجرای تعهدات خود را بکار خواهد بست.

سیاست استرداد و بازپرداخت

سیاست استرداد

ZoodMall Pro تلاش می کند تا بهترین تجربه ممکن در خرید را برای مشتریان فراهم آورد.

درصورت دریافت کالای ناقص، آسیب دیده یا غیرمنتطبق با شرح کالا، می توانید کالای مذکور را ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ تحویل مرجوع نمایید. اما استرداد کالا بدلیل انصراف از خرید تنها باید ظرف ۸ ساعت نخست از زمان ارسال سفارش انجام پذیرد.

 • درصورت تحویل کالا(ها)ی آسیب دیده، می توانید با تیم پشتیبانی ما ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل تماس حاصل فرمایید.
 • کالای دریافتی باید در وضعیت نو و در بسته بندی اولیه همراه با کلیه لوازم جانبی (شامل دستورالعمل ها، کارت های ضمانت، گواهی تأیید صحت کالا) و هدایای رایگان همراه با کالا مرجوع گردد.
 • محصول نباید استفاده یا نصب شده یا اطلاعاتی در آن وارد شده باشد.
 • درمورد اقلامی که در قالب بسته بندی اجزاء دریافت شده اند، جهت انجام مراحل استرداد، باید ابتدا اجزاء در محل تعبیه شده منظم شده و سپس بازگردانده شود.
 • قبل از استرداد، اطمینان حاصل فرمایید که هیچ بخشی از محصول (مانند شیرخشک) باز نشده، در غیر اینصورت استرداد محصول غیرقابل قبول می باشد.

لطفا دقت بفرمایید که به دلایل بهداشتی (لباس زیر و مشابه آن) و لجستیکی، برخی اقلام غیر قابل استرداد می باشند.

در صورت رعایت کلیه شرایط فوق در استرداد کالا و تمایل به ادامه مراحل استرداد،‌ می توانید با کلیک دکمه پشتیبانی مشتریان در کنار کالا از صفحه سفارش خود، مراحل استرداد را آغاز نمایید.

و یا می توانید مستقیما با ما با شماره 00982188104808 تماس برقرار نمایید در صورتی که استرداد کالا پس از ارزیابی (طی مدت ۵ روز کاری از تاریخ ورود اقلام به انبار ZoodMall Pro) معتبر شناخته شده و تأیید گردد، ما شما را مطلع نموده و ظرف مدت ۱۴ روز مبلغ کالا را به شما بازپرداخت می نماییم. در صورت عدم تأیید استرداد، کالا به شما بازپس فرستاده خواهد شد.

استرداد/بازپرداخت یا انصراف از سفارش شامل کالاهای فاسد شدنی نمی باشد. جهت حصول اطمینان از رضایت از محصولی که دریافت نموده اید، لطفا محتویات کالا را به محض رسیدن سفارش خود بررسی نمایید.

قوانین استرداد

انجام مراحل بازپرداخت درصورت استرداد یا انصراف امکان پذیر می باشد. شما می توانید درخواست بازپرداخت را حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز پس از تحویل سفارش خود ارائه دهید. شما می توانید درخواست خود را با کلیک دکمه پشتیبانی مشتریان در کنار کالا از صفحه سفارش خود انجام دهید.

در مورد اقلام مرجوعی، مراحل بازپرداخت همزمان با ورود محصول مرجوعی به انبار ZoodMall Pro و تأیید صحت آن انجام می گیرد.

درصورت استفاده از کدهای اعتباری، تخفیفی یا تبلیغی، این مبالغ به شما بازگردانده نخواهند شد مگر آنکه درخواست انصرف از سوی ZoodMall Pro یا فروشنده باشد.

شما تنها بابت مبالغ پرداختی مشمول بازپرداخت می شوید.

 • درصورت ارائه کالای تعویضی یا بازپرداخت به خریدار توسط ZoodMall Pro، کالای غیر منطبق با سفارش خریدار یا قطعات مربوط به ان بخشی از اموال ZoodMall Pro خواهد شد.
 • هزینه ارسال کالاهای استردادی در موارد ذیل بازپرداخت می شود:
 • لغو سفارش توسط فروشنده
 • مرجوعی به دنبال آسیب دیدگی/نقص کالا
 • مرجوعی به دلیل کالا یا قطعات مفقودی
 • مرجوعی به دلیل اقلام دریافتی اشتباه یا نامربوط

انجام بازپرداخت

باز پرداخت، در صورت امکان، از طریق کارت بانکی یا درگاه پرداخت) خواهد بود که پرداخت محصول نیز انجام شده است. تنها به تشخیص و صلاحدید ZoodMall Pro نحوه بازپرداخت تعیین می گردد.

ZoodMall Pro زمان ورود مبالغ بازپرداخت به حساب شما را تضمین نمی نماید. لطفا درصورت عدم دریافت مبلغ ظرف ۱۴ روز با بانک خود یا ارائه دهنده درگاه پرداخت تماس بگیرید.

ZoodMall Pro حق اصلاح مکانیزم پردازش و انجام بازپرداخت ها در هر زمان و بدون اطلاع قبلی را برای خود محفوظ می دارد.

سوال خود را بپرسید
چت